Příklad přehledu, pravidla psaní

Nejdůležitějším dnem pro každého studenta jeden obhajoby diplomové práce. Vedle závěrečné práce, defenzivní řeči a prezentace student potřebuje přehled, který může připravit jeho vedoucí, ředitel podniku, kde student praktikuje, nebo dokonce samotného studenta. Tento materiál popisuje základní požadavky na psaní recenzí, stejně jako příklady psaní recenzí pro práci.

Přezkoumání vzorku

Co je to recenze?

Přehled práce (výuka nebo jinédalší kvalifikační práce) je povinným oficiálním dokumentem, ve kterém recenzent ponechává přehled toho, co bylo přečteno. Tento dokument je nezbytný, aby student mohl být chráněn. Zahrnuje mnoho aspektů. Důležitým příkladem přehledu práce je ten, ve kterém se kromě závěrečného hodnocení shrnuje práce a její analýza. Ihned vyšetřovatel přezkoumá všechny nedostatky, chyby a poznámky a popíše je nejpodrobněji a objektivněji. Je důležité si uvědomit, že hodně závisí na recenzi. Často je tento dokument rozhodující v době hodnocení studenta. Dobrý přehled vytváří dobrý dojem na přijímací komisi, která se nakonec může dostat do rukou těch, kteří pracovali na projektu práce.

Příklad přehledu dizertační práce

Kdo je recenzent?

Samozřejmě, že chcete zkontrolovat a vyhodnotit projektstudent by neměl být člověk z ulice, ale odborník v tématu, na kterou se práce věnuje. Recenzent je absolventem, který může objektivně a nestranně hodnotit práci studenta. V ideálním případě by toto mělo dělat nejvzdálenější osoba zvenčí, jejíž rozhodnutí nemůže být ovlivněno osobním vnímáním a vztahem s autorem díla. Ředitel podniku nebo organizace se obvykle zabývá touto praxí, kde student praktikuje. V tomto případě je kontrola provedena na zvláštním dokumentu organizace. Hodnotitel by měl tuto téma plně vlastnit, pochopit všechny aspekty práce, správně popsat všechny klady a zápory. Kromě jiného musí být samotný dokument řádně vypracován. Musí existovat potvrzení ve formě pečeti a podpisu hlavy (bez toho bude přezkum neplatný). Velmi často ředitelé podniků a učitelů požádají studenta, aby písemně napsal a uspořádal dokument a učitel má pouze uložit pečeť a podpis. Pokud je taková praxe k dispozici, pak by každý student měl být připraven vypracovat recenzi nezávisle. Chcete-li to udělat, musíte se seznámit s dobrými příklady psaní recenze a podrobných pokynů pro jeho design.

Příklad psaní recenze

Obecné informace

Jak napsat recenzi? S příkladem hotových prací, samozřejmě, a na zavedených, obecně přijatých bodech. Zvláštní problémy s hlavní částí přezkumu by neměly nastat. Student je lepší než kdokoli jiný, zná všechny výhody a nevýhody své práce a může je kvalifikovaně popsat.

Měly by být vzaty v úvahu následující důležité požadavky na práci, které jsou kontrolovány a popsány v přehledu:

 • strukturovaný;
 • relevance;
 • jedinečnost;
 • úplnost materiálu;
 • registrace v souladu s požadavky GOST.

Pro usnadnění vnímání může být přehled rozdělen na tři hlavní body:

 1. Úvod, kde bude recenzent popisovat význam tématu.
 2. Hlavní část, v níž jsou aspekty práce, výhody a nevýhody považovány za přísnější (největší část).
 3. Závěr, kde je vyvozen hlavní závěr (zahrnuje značku a výrok učitele o tom, zda má student možnost bránit se nebo ne).

Je lepší vyhnout se běžným frázím a různým klišám. Přezkum by měl být konkrétnější a měl by být méně vody.

Přehled práce, příklad

Klobouk

Zde je vše co nejjednodušší. Na internetu existuje mnoho příkladů recenzí děl umělecké povahy a jiné podobné práce s určitým designem, ale pokud jde o diplom, všechno by mělo být co nejméně asketické.

V horní části je napsáno slovo "Recenze", pak téma práce, pozice a celé jméno. autor.

Například, „Review článek“ Použití moderních IT technologií ve výuce francouzského jazyka „kandidáta pedagogických věd, docent cizích jazyků MVGU Song Olga Petrovna.“

Posouzení vědecké novosti a relevance

Jakákoli vědecká práce je založena na těchto dvoua jsou nejdůležitější pro práci studenta. Důležitost může být použití nových technik, vytvoření jedinečné sady opatření k odstranění stávajících problémů v oblasti činnosti, které se v práci zabývají, nebo nový pohled na obvyklé věci. Tak či onak, tento okamžik by měl být popsán v samotné práci a odrazen v jeho přezkumu. Pokud jste se osobně zabývali hodnocením, pak pro zjednodušení svého úkolu můžete tuto položku najít ve svém závěrečném projektu a parafrázovat jej a učinit z něj přehled. Pokud jde o relevanci a novotu, stačí napsat 2-3 věty.

Příklady recenzí programu

Stručná analýza obsahu

Příklady přehledů přínosů a různých typů prácejsou velmi odlišné. Stručná analýza je dalším důležitým bodem, v němž bude odvozena hlavní myšlenka celého projektu. Jaká byla podstata práce, jaký byl její účel a jaké výsledky měl autor dosáhnout. Okamžitě je potřeba uvést informace o tom, zda byl cíl dosažený autorem dosažen, jaké nápady byly realizovány během výzkumu.

Například autor provedl vážnou prácio studiu možností využití moderních IT technologií pro výuku francouzského jazyka. Byly navrženy nové vzdělávací nástroje, které pomáhají rozvíjet dovednosti čtení, mluvení, poslechu a psaní. Cílem bylo vytvořit soubor cvičení s využitím moderních technologií.

Výhody práce

Existuje mnoho příkladů recenzí programůvýzkumné a diplomové práce učitelů a ředitelů různých podniků, kde je tento bod popsán docela sucho, protože hodnotitel nebyl nad tímto projektem příliš nadšený. Pokud má student napsat vlastní recenzi, dostane příležitost správně se chválit, popisuje pozitivní aspekty svého výzkumu a jeho výhody ve své slávě. Hlavním úkolem není přehánět, jinak budete pouze dosáhnout toho, že komise vás naplní otázkami ochrany a vytvoří mnoho problémů.

Nevýhody kurzu nebo diplomu

A zde mohou začít obtíže. Ve skutečnosti, kdo by chtěl pomlouvat a odrážet nedostatky svého vlastního projektu? Musí to být ještě hotové. Objektivně popisujeme, že problémy a nedostatky jsou nepravděpodobné. Raději se spoléhat na ty nedostatky, které váš nadřízený zjistil. Požádejte nadřízeného nebo vedoucího praxe, kteří, pokud ne, si nejlépe uvědomují nedostatky vaší kvalifikační práce?

Hlavní věc, cítit linii a nepíše o sobě nadbytečné. Příliš kritický postoj k sobě může vést k zablokování a vůbec popřít příležitost mluvit na obranu.

Jak napsat recenzi, příklad

Praktická hodnota studie

Podíváte-li se na příklady psaní recenzek diplomové práci, je nepravděpodobné, že by tuto položku našel. Obvykle je praktická hodnota studie uvedena pouze tehdy, pokud jde o práci kandidáta nebo o disertační práci. Nicméně, pokud je ve vašem projektu taková položka, je třeba o tom říci. Samozřejmě, nestačí uvést dostupnost praktické hodnoty, je recenzent povinen vyjádřit své stanovisko a říci, co přesně může být užitečná práce.

Hodnocení

Hodnocení práce by mělo být obecné a soukromé. To znamená, že recenzent by měl plně ocenit veškerou práci a každou samostatnou kapitolu.

Celkové hodnocení zahrnuje body jakosprávný návrh a přiměřenost každé kapitoly a odstavce, konzistence materiálu, dostupnost kompetentně sestavených závěrů pro každou část. Přítomnost profesionálních termínů, aplikací, obrázků, tabulek, histogramů a dalších vizuálních akcentů.

První kapitola hodnotí, jak autor práceposkytuje informace, dodržuje vědecký styl prezentace, celkovou úroveň gramotnosti. Schopnost autora jasně formulovat myšlenku a vyjádřit svůj názor na daném tématu.

Druhá kapitola hodnotí, jak hlubokábylo zkoumáno téma, jak vysoká kvalitativní analýza byla provedena autorem, jaké závěry byly výsledkem. Veškeré činnosti studenta při shromažďování a zpracovávání informací ze zdrojů, statistiky, interpretace získaných údajů jsou popsány v tomto odstavci.

Třetí kapitola popisuje možnostPraktické uplatnění těchto doporučení, které student ve své práci dává. Nápady, které byly realizovány v průběhu předkvalifikační praxe. Konkrétní návrhy a připravená řešení pro jejich použití v reálném životě a práci. Tuto část lze zapsat do druhé kapitoly, pokud je to praktické.

Návrh recenze

Pokud se podíváte na příklady recenzí pro studium nebo diplomovou práci, je zřejmé, že vizuálně jsou formalizovány stejným způsobem jako samotný diplom nebo samostudium. Požadavky:

 • písmo - Times New Roman;
 • velikost písma je 14 bodů;
 • okraje stránky - 2 centimetry;
 • záhlaví a zápatí - číslo stránky uprostřed v dolní části stránky.

Příklad:

Jak napsat recenzi? Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je spoléhat se na konkrétní práci. Níže je navržen jeden vzorek, na kterém lze řídit.

Přezkoumejte

Na závěrečné kvalifikační práci na téma "Používání informačních technologií pro výuku francouzského jazyka" studentka Elizaveta S. Ptitsina.

Význam předložené práceje způsobeno řadou faktorů. Mezi nimi je potřeba přizpůsobit úroveň vzdělávání novým požadavkům, které jsou kladeny na absolventy, a rozsáhlé šíření IT technologií, které mají vliv na různé sféry života.

Ptitsina E.V. zpracovala širokou škálu informací, včetně vědeckých prací a učebních pomůcek. Metodologické a teoretické základy jsou na vysoké úrovni. Informace prezentované v diplomové práci mají jasnou sekvenci, strukturovanou a prezentovanou v souladu s vědeckým stylem. Objem práce je 97 stran, včetně 4 aplikací, 7 výkresů, 2 tabulek a 5 diagramů.

Přečtěte si, jak napsat příklad

V první kapitole vydal autor hluboké a podrobnéAnalýza teoretických informací o vybraném tématu. Podrobně je popsán samotný koncept IT technologií, hlavní aspekty a problémy výuky francouzského jazyka. Jsou definovány cíle práce a metodika analýzy efektivity využití informačních technologií ve vzdělávání.

Ve druhé kapitole jsou uvedeny specifické rysystřední škola. Autor předkládá charakteristiku práce školy a navrhuje experiment zaměřený na identifikaci účinnosti navrhovaného vzdělávacího programu. Byly popsány nástroje používané v praxi. S využitím moderních IT technologií byla připravena sada lekcí. Autor provedl analýzu provedené práce a poskytl specifické údaje o zvýšení účinnosti školení využívající IT technologie.

Student prokázal schopnost správně prezentovatjejich myšlenky. Závěry jsou platné a mohou být použity v praxi. Vážné chyby v práci nebyly nalezeny. Vyrábí se v souladu s požadavky GOST. Doporučené skóre je "vynikající".

Tento příklad přezkumu práce (kurz nebo diplom) je mírně zjednodušený, ale může být použit spolu s podrobnějšími recenzemi.

Před zápisem je nutné znovu čísts maturitními pracemi. Zkontrolujte jeho shodu. Přečtěte si několik příkladů recenzí práce. V důsledku kontroly musíte znovu zkontrolovat jedinečnost projektu a několikrát přečíst dokončenou recenzi.</ span> </ p>

Související zprávy